Zoeken en vervangen in Calc

In werkbladdocumenten kunt u naar woorden, formules en opmaakprofielen zoeken. U kunt tussen resultaten navigeren, of alle overeenkomende cellen tegelijk markeren en er vervolgens een andere opmaak op toepassen of de celinhoud met andere inhoud vervangen.

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen

Cellen kunnen tekst of getallen bevatten die direct als tekst in een tekstdocument zijn ingevoerd. Ze kunnen echter ook tekst of getallen bevatten als het resultaat van een berekening. Als een cel bijvoorbeeld de formule =1+2 bevat, wordt als resultaat 3 weergegeven. U bepaalt of u naar 1 respectievelijk 2, of naar 3 zoekt.

Zo zoekt u naar formules of waarden:

U kunt in het dialoogvenster Zoeken en vervangen aangeven of er naar de delen van een formule of de resultaten van een berekening gezocht moet worden.

  1. Kies Bewerken - Zoeken en vervangen om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.

  2. Klik op Meer opties om het dialoogvenster uit te breiden.

  3. Selecteer 'Formules' of 'Waarden' in de keuzelijst Zoeken in.

Met 'Formules' vindt u alle delen van de formules.

Met 'Waarden' vindt u alle resultaten van de berekeningen.

Notitiepictogram

Celinhoud kan op verschillende manieren worden opgemaakt. Een getal kan bijvoorbeeld worden opgemaakt als een valuta om te worden weergegeven met een valutasymbool. Deze symbolen worden in zoekopdrachten meegenomen als de zoekoptie Opgemaakte weergave is geactiveerd.


Tekst zoeken

  1. Kies Bewerken - Zoeken en vervangen om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.

  2. Voer de te zoeken tekst in het tekstvak Zoeken in.

  3. Klik op Zoeken of op Alles zoeken.

Als u op Zoeken klikt, zal Calc de volgende cel die uw tekst bevat selecteren. U kunt kijken en de tekst te bewerken, dan opnieuw op Zoeken klikken om naar de volgende gevonden cel te gaan.

  1. Als u het dialoogvenster afsloot, kunt u op de toetscombinatie (+Shift+F) drukken om de volgende cel te zoeken, zonder het dialoogvenster te openen.

  2. Standaard zoekt Calc in het huidige blad. Selecteer het vak Alle bladen om te zoeken in alle bladen van het document.

Wanneer u op Alles zoeken klikt, selecteert Calc alle cellen waarin uw item voorkomt. U kunt nu bijvoorbeeld alle gevonden cellen vet maken, of op alle cellen tegelijk een celopmaakprofiel toepassen.

De Navigator

  1. Kies Beeld - Navigator om het venster Navigator te openen.

De Navigator is het belangrijkste hulpmiddel voor het zoeken naar en selecteren van objecten.

Gebruik de Navigator om objecten en koppelingen binnen hetzelfde document of uit andere open documenten in te voegen.

Help ons, alstublieft!