Draaitabellen bewerken

Klik op één van de knoppen in de draaitabel en houd de muisknop ingedrukt. Er verschijnt een speciaal symbool links naast de muisaanwijzer.

U kunt de volgorde van de kolommen wijzigen door de gearceerde knop naar een andere positie te slepen. Als u een gearceerde knop van de linkerkant van de tabel naar het gebied met rijkoppen sleept, kunt u een rij in een kolom veranderen.

In het dialoogvenster van de draaitabel kunt u een knop naar Filters slepen om een knop en een keuzelijst bovenaan de draaitabel te maken. De keuzelijst kan worden gebruikt om de draaitabel te filteren op de inhoud van het geselecteerde item. U kunt slepen en neerzetten binnen de draaitabel gebruiken om een ander paginaveld als filter te gebruiken.

U kunt een knop uit de tabel verwijderen door deze knop uit de draaitabel te slepen. Laat de muisknop los wanneer de muisaanwijzer op het blad een pictogram voor 'niet toegestaan' is geworden. De knop wordt verwijderd.

Om de draaitabel te bewerken, klikt u op een cel in de draaitabel en opent u het contextmenu. In het contextmenu vindt u de opdracht Eigenschappen, waarmee het dialoogvenster Lay-out van de draaitabel voor de huidige draaitabel wordt weergegeven.

In de Draaitabel kunt u slepen en neerzetten of de opdrachten knippen/plakken gebruiken om de volgorde van gegevensvelden te herschikken.

U kunt gebruikergedefinieerde benamingen toewijzen aan velden, onderdelen van velden, subtotalen (met enkele beperkingen) en totalen in draaitabellen. Een gebruikergedefinieerde naam wordt toegewezen aan een item door de oorspronkelijke naam te overschrijven met een nieuwe naam.

Open bestand met voorbeeld:

Help ons, alstublieft!