Gegevens sorteren

  1. Plaats de cursor in het databasebereik.

    Indien u een bereik van cellen selecteert, zullen alleen die cellen worden gesorteerd. Indien u klikt op één cel zonder te selecteren, dan zal het gehele databasebereik worden gesorteerd.

  2. Kies Gegevens - Sorteren.

    Het cellenbereik dat zal worden gesorteerd wordt weergegeven in tegengestelde kleuren.

  3. Selecteer de sorteercriteria en de gewenste opties.

  4. Klik op OK.

Help ons, alstublieft!