Cellen in valuta-opmaak

In LibreOffice Calc kunt u getallen een willekeurige opmaak als valuta geven. Wanneer u op het pictogram Valuta pictogram Pictogram in de balk Opmaak om een getal op te maken, krijgt de cel de standaard valuta-opmaak die onder - Taalinstellingen - Talen ingesteld is.

Notitiepictogram

Internationale uitwisseling van LibreOffice Calc-documenten kan leiden tot misverstanden als uw LibreOffice Calc-document wordt geopend door een gebruiker die een andere standaardvaluta-opmaak gebruikt.


In LibreOffice Calc kunt u definiëren dat een getal dat u heeft opgemaakt als "1,234.50 €", nog steeds in euro's staat in een ander land en geen dollars worden.

U kunt de opmaak voor valuta wijzigen in het dialoogvenster Cellen opmaken (kies de tab Opmaak - Cellen - Getallen) door twee instellingen voor landen. Selecteer, in de keuzelijst Taal, de basisinstellingen voor het decimale en scheidingsteken voor duizendtallen. In de keuzelijst Opmaak kunt u het valutasymbool en de plaats er van selecteren.

  1. Als, bijvoorbeeld, de taal is ingesteld op "Standaard" en u gebruikt een Duitse instelling voor de locale, zal het valuta-opmaak "1.234,00 €" zijn. Een punt wordt gebruikt vóór de duizendtallen en een komma vóór de plaatsen achter de komma. Indien u nu de valuta-opmaak "$ Engels (VS)" selecteert in de keuzelijst Opmaak, zult u de volgende opmaak krijgen: "$ 1.234,00". Zoals u kunt zien zijn de scheidingstekens hetzelfde gebleven. Alleen het valutasymbool is gewijzigd en geconverteerd, maar de onderliggende opmaak van de notatie blijft hetzelfde als in de lokale instelling.

  2. Als u in Talen de cellen omzet naar "Engels (VS)", wordt de landinstelling (Engels) ook overgenomen en wordt de standaard valuta opmaak "$ 1,234.00".

Help ons, alstublieft!