Tekst-/csv-bestanden importeren en exporteren

CSV-bestanden (Comma Separated Values) zijn tekstbestanden die de celinhoud van Ă©Ă©n blad bevatten. U kunt komma's, puntkomma's of andere tekens gebruiken als veldscheidingstekens tussen de cellen. Tekstreeksen worden tussen aanhalingstekens gezet, getallen worden zonder aanhalingstekens geschreven.

Een CSV-bestand importeren

 1. Kies Bestand - Openen.

 2. In het veld Bestandstype selecteert u de indeling Tekst CSV. Selecteer het bestand en klik op Openen. Wanneer een bestand de extensie .csv heeft, wordt het bestandstype automatisch herkend.

 3. U zult het dialoogvenster Tekstimport zien. Klik op OK.

Tippictogram

Als het csv-bestand formules bevat, maar u wilt de resultaten van die formules importeren, kiest u - LibreOffice Calc - Weergave en maakt het keuzevak Formules leeg.


Formules en waarden als CSV-bestanden exporteren

 1. Klik op het blad dat als csv-bestand opgeslagen moet worden.

 2. Als u de formules als formules wilt exporteren, zoals in de formule =SOM(A1:B5), gaat u als volgt te werk:

  Kies - LibreOffice Calc - Weergave.

  Onder Weergeven selecteert u het vakje Formules. Klik op OK.

  Als u de berekeningsresultaten wilt exporteren in plaats van de formules, laat het selectievakje van Formules dan leeg.

 3. Kies Bestand - Opslaan als. Het dialoogvenster Opslaan als verschijnt nu.

 4. In het veld Bestandstype, selecteer "Tekst CSV".

 5. Voer een naam in en klik op Opslaan.

 6. In het dialoogvenster Tekstbestanden exporteren dat nu verschijnt, selecteert u de tekenset en de veld- en tekstscheidingstekens voor de gegevens die geëxporteerd moeten worden. Bevestig dit met OK.

 7. U kunt, indien nodig, nadat u het bestand hebt opgeslagen, de selectie van Formules opheffen om de berekende resultaten weer in de tabel te zien.

Help ons, alstublieft!