CSV-tekstbestanden openen en opslaan

Comma Separated Values (CSV) is een indeling voor tekstbestanden waarmee u gegevens uit een database of werkblad kunt uitwisselen met andere toepassingen. Elke regel in een CSV-tekstbestand staat voor een record in de database of een rij in een werkblad. De velden in een databaserecord of cellen in een werkblad worden meestal door komma's gescheiden. U kunt echter andere tekens gebruiken om een veld te begrenzen, zoals een tab-teken.

Als de inhoud van een veld of cel een komma bevat, moet de inhoud van het veld of de cel tussen enkele (') of dubbele (") aanhalingstekens staan.

Een tekst-/CSV-bestand openen in Calc

 1. Kies Bestand - Openen.

 2. Zoek het CSV-bestand dat u wilt openen.

  Als het bestand een *.csv-extensie heeft, selecteert u het.

  Als het CSV-bestand een andere extensie heeft, selecteer dan het bestand en selecteer vervolgens "Tekst CSV" in het vak Filter.

 3. Klik op Openen.

  Het dialoogvenster Tekstimport opent.

 4. Specificeer de opties om de tekst in het bestand in kolommen te verdelen.

  Onder in het dialoogvenster Tekstimport ziet u een voorbeeld van de lay-out van de geĆÆmporteerde gegevens.

  Rechtsklik in een kolom in het voorbeeld om de opmaak in te stellen of de kolom te verbergen.

  Tippictogram

  Vink het vakje voor het scheidingsteken voor de tekst aan dat overeenkomt met het scheidingsteken dat in het bestand wordt gebruikt. In het geval van een niet benoemd scheidingsteken, type het teken in het invoervak.


 5. Klik op OK.

Een blad als een CSV-tekstbestand opslaan

note

Wanneer u een werkblad naar CSV-indeling exporteert, worden alleen de gegevens op het huidige blad opgeslagen. Alle andere informatie, inclusief formules en opmaak, gaat verloren.


 1. Open het Calc-blad dat u als een CSV-tekstbestand wilt opslaan.

  Notitiepictogram

  Alleen het huidige blad kan geƫxporteerd worden.


 2. Kies Bestand - Opslaan als.

 3. In het vak Bestandsnaam voert u een naam voor het bestand in.

 4. In het vak Filter selecteert u "Tekst CSV".

 5. (Optioneel) Stel de veldopties in voor het CSV-tekstbestand.

  Selecteer Filterinstellingen bewerken.

  Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Tekstbestanden exporteren.

  Klik op OK.

 6. Klik op Opslaan.

Help ons, alstublieft!