Gegevens consolideren

Bij consolideren wordt de inhoud van de cellen van verschillende werkbladen samengevoegd op één plaats. Kies een functie zodat u bijvoorbeeld de som, de standaardafwijking of variantie van de gegevens kunt zien.

Celinhoud combineren

 1. Ga naar het document dat de te consolideren bereiken bevat.

 2. Kies Gegevens - Consolideren om het dialoogvenster Consolideren te openen.

 3. In de Brongegevensbereik keuzelijst, selecteert u een bereik als startpunt om te consolideren met andere bereiken.

  Als dat bereik geen naam heeft, klikt u in het veld naast de Brongegevensbereik Keuzelijst. Een knipperende cursor verschijnt. Typ een verwijzing naar het eerste brongegevensbereik of selecteer dat bereik in het werkblad met de muis.

 4. Klik op Toevoegen om dat bereik in te voeren in Consolideringsbereiken.

 5. Selecteer de aanvullende bereiken en klik op Toevoegen na iedere selectie.

 6. Geef aan waar u het resultaat wilt zien door een doelbereik te selecteren via de Resultaat weergeven vanaf keuzelijst.

  Als het doelbereik geen naam heeft, klikt u in het veld naast de Resultaat weergeven vanaf keuzelijst en voert de verwijzing van het doelbereik in (of de cel linksboven in het doelbereik). Als alternatief kunt u het bereik met de muis selecteren of de muis eenvoudig in de cel linksboven in het doelbereik plaatsen.

 7. Selecteer een functie in het vak Functie om te bepalen hoe de waarden van de samen te voegen bereiken gekoppeld moeten worden. De SOM functie is standaard.

 8. Klik op OK om de bereiken te consolideren.

Overige instellingen

Klik op Overige in het dialoogvenster Consolideren om aanvullende instellingen weer te geven:

De gegevens van de consoliderings- en doelbereiken worden bewaard als u het document opslaat. Als u later een document opent waarin consolideren is gedefinieerd, zullen de gegevens weer beschikbaar zijn.

Help ons, alstublieft!