Voorwaardelijke opmaak toepassen

Met behulp van de menuopdracht Opmaak - Voorwaardelijk - Voorwaarde, kunt u met het dialoogvenster voorwaarden per cel definiëren waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat de geselecteerde cellen een bepaald formaat hebben.

Waarschuwingspictogram

Automatisch berekenen moet ingeschakeld zijn om voorwaardelijke opmaak toe te kunnen passen. Kies Gegevens - Berekenen - Automatisch berekenen (er verschijnt een vinkje naast de opdracht wanneer Automatisch berekenen ingeschakeld is).


Met voorwaardelijke opmaak kunt u bijvoorbeeld de totalen accentueren die groter zijn dan de gemiddelde waarde van alle totalen. Als totalen veranderen, verandert de opmaak mee, zonder dat u handmatig een andere opmaak hoeft toe te passen.

De voorwaarden definiëren

 1. Selecteer de cellen waar u de voorwaardelijke opmaak op wilt toepassen.

 2. Kies Opmaak - Voorwaardelijk - Voorwaarde.

 3. Voer de voorwaarde(n) in het dialoogvenster in. Het dialoogvenster wordt in detail beschreven in de LibreOffice-Help en hieronder wordt een voorbeeld gegeven:

Voorbeeld voorwaardelijke opmaak: Totalen boven/onder de gemiddelde waarde accentueren

Stap 1: Getalwaarden genereren

U wilt bepaalde waarden in uw tabellen speciaal benadrukken, bijvoorbeeld, in een Verkooptabel alle waarden boven het gemiddelde in groen en alles beneden het gemiddelde in rood. Dit is mogelijk met voorwaardelijke opmaak.

 1. Maak allereerst een tabel waarin een paar verschillende waarden voorkomen. Voor uw test kunt u tabellen maken met willekeurige getallen:

  Vul in een cel de formule =ASELECT() in en u krijgt een willekeurig getal tussen 0 en 1. Als u getallen tussen 0 en 50 wilt, voer dan de formule =ASELECTTUSSEN(0;50) in.

 2. Kopieer nu de formule om een nieuwe rij van willekeurige getallen te krijgen. Klik op de rechteronderkant van de geselecteerde cel en sleep naar rechts tot het gewenste bereik is geselecteerd.

 3. Sleep op dezelfde wijze als hierboven vermeld de hoek van de cel naar rechtsonder in het venster om meerdere rijen willekeurige getallen te maken.

Stap 2: Opmaakprofielen definiëren

Vervolgens gaat u twee stijlen toepassen voor de getallen: één stijl voor alle waarden boven het gemiddelde verkoopcijfer en één voor de waarden die onder dat gemiddelde liggen. Het dialoogvenster Stijlen en opmaak, bereikbaar via menu Opmaak of F11, moet daarbij zichtbaar zijn.

 1. Klik in een lege cel en selecteer Cellen opmaken in het contextmenu.

 2. In het dialoogvenster Cellen opmaken op het tabblad Achtergrond, klik op de knop Kleur en selecteer de achtergrondkleur. Klik op OK.

 3. Klik in het paneel Opmaakprofielen van de Zijbalk op het pictogram Nieuw opmaakprofiel uit selectie . Voer de naam van het nieuwe opmaakprofiel in. Noem voor dit voorbeeld het opmaakprofiel "Boven".

 4. Om een tweede stijl te definiëren, klikt u opnieuw in een lege cel en herhaal het voorgaande. Pas een andere achtergrondkleur toe voor de cel en geef de stijl een naam (b.v., "Onder").

Stap 3: Gemiddelde berekenen

In ons speciale voorbeeld berekenen we het gemiddelde van de willekeurige waarden. Het resultaat is zichtbaar in een cel:

 1. Plaats de cursor in een lege cel, bijv J14, en kies Invoegen - Functie.

 2. Selecteer de functie GEMIDDELDE. Gebruik de muis om al uw willekeurige getallen te selecteren. Als u niet het hele bereik kunt zien, omdat het in de assistent is verduisterd, kunt u het dialoogvenster tijdelijk verkleinen met behulp van het pictogram Verkleinen.

 3. Sluit de Functie-Assistent met OK.

Stap 4: Celopmaakprofielen toepassen

Nu kunt u de voorwaardelijke opmaak toepassen op het werkblad:

 1. Selecteer alle cellen met willekeurige getallen.

 2. Kies de opdracht Opmaak - Voorwaardelijk - Voorwaarde om het corresponderende dialoogvenster te openen.

 3. Definieer de voorwaarden als volgt: Als de celwaarde kleiner is dan J14, celopmaak met "Onder", en als de celwaarde groter dan of gelijk is aan J14, celopmaak met "Boven".

Stap 5: Celopmaakprofiel kopiëren

Teneinde de voorwaardelijke opmaak later op andere cellen toe te passen:

 1. Klik op een cel waarop de voorwaardelijke opmaak is toegepast.

 2. Kopieer de cel naar het klembord.

 3. Selecteer de cellen die dezelfde opmaak moeten krijgen.

 4. Kies Bewerken - Plakken speciaal - Plakken speciaal. Het dialoogvenster Plakken speciaal verschijnt.

 5. In het gedeelte Plakken selecteert u alleen het vakje Opmaak. Alle andere vakjes moeten niet geselecteerd zijn. Klik op OK. U kunt ook klikken op de knop Alleen opmaak.

Help ons, alstublieft!