Opmaak toewijzen via een formule

U kunt de functie OPMAAKPROFIEL() aan een bestaande formule in een cel toevoegen. Zo kunt u in combinatie met de functie HUIDIG een cel inkleuren afhankelijk van zijn waarde. De formule =...+OPMAAKPROFIEL(ALS(HUIDIG()>3;"Rood";"Groen")) past de stijl voor rood op cellen toe als de waarde groter is dan 3; anders wordt de stijl voor groen toegepast.

Als u deze formule op alle geselecteerde cellen in een bereik wilt toepassen gebruik dan het dialoogvenster Zoeken en vervangen.

 1. Selecteer alle gewenste cellen.

 2. Selecteer in het menu Bewerken - Zoeken en vervangen.

 3. Voer, als term voor Zoeken in: .*

  ".*" is een reguliere uitdrukking die de inhoud van de actieve cel aanduidt.

 4. Voer de volgende formule in het veld Vervangen in: =&+OPMAAKPROFIEL(ALS(HUIDIG()>3;"Rood";"Groen"))

  Het symbool "&" verwijst naar de huidige inhoud van het veld Zoeken. De regel moet beginnen met een =-teken, omdat het een formule is. We gaan er van uit dat de celopmaakprofielen "Rood" en "Groen" reeds bestaan.

 5. Markeer de aankruisvakjes Reguliere expressie en Alleen huidige selectie. Klik op Alles zoeken.

  Alle cellen met inhoud die in de selectie waren opgenomen zijn nu geaccentueerd.

 6. Klik op Alles vervangen.

Help ons, alstublieft!