Naar URL's verwijzen

Als u bijvoorbeeld een internetpagina hebt gevonden met de huidige beurskoersen in werkbladcellen, kunt u deze pagina als volgt in LibreOffice Calc laden:

  1. In een LibreOffice Calc-werkblad plaatst u de cursor in de eerste cel waar u de externe gegevens wilt invoegen.

  2. Kies Blad - Externe koppelingen. Het dialoogvenster Externe gegevens verschijnt.

  3. Voer in het dialoogvenster de URL van het document of de webpagina in. De URL moet in de indeling: http://www.mijn-bank.com/tabel.html zijn. De bestandsnaam van een lokaal of netwerkbestand is het pad dat is te zien in het dialoogvenster Bestand - Openen.

    LibreOffice laadt de webpagina of het bestand op de "achtergrond", dat wil zeggen, zonder het te laten zien. In de keuzelijst van het venster Externe gegevens, ziet u de namen van alle bladen of bereiken waaruit u kunt kiezen.

  4. Selecteer één of meer werkbladen of benoemde bereiken. U kunt ook het automatisch bijwerken na elke "n" seconden activeren en klikken op OK.

    De inhoud zal als een koppeling worden ingevoegd in het LibreOffice Calc-document.

  5. Sla het werkblad op. Als u dit later opent zal LibreOffice Calc u vragen of de gekoppelde cellen bijgewerkt moeten worden.

  6. Onder - LibreOffice Calc - Algemeen kunt u er voor kiezen om bij te werken: bij het openen, automatisch uit laten voeren: altijd, op aanvraag of nooit. Het bijwerken kan handmatig worden gestart in het dialoogvenster onder Bewerken - Koppelingen.

Help ons, alstublieft!