Naar andere bladen verwijzen

U kunt in een bladcel een verwijzing naar een cel in een ander blad weergeven.

U kunt op dezelfde manier een verwijzing maken naar een cel in een ander document, mits dit document al als een bestand is opgeslagen.

Celverwijzing in hetzelfde document

 1. Open een nieuw, leeg werkblad. Standaard heeft het slechts één blad met de naam Blad1. Voeg een tweede blad toe door te klikken op de knop + links van het tabblad onderaan (dit wordt standaard Blad2 genoemd).

 2. Als voorbeeld voert u in cel A1 van Blad1 de volgende formule in:

  =Blad2.A1

 3. Klik op de tab Blad2 aan de onderkant van het werkblad. Plaats de cursor hier in cel A1 en voer tekst of een getal in.

 4. Als u nu teruggaat naar Blad1, ziet u dezelfde inhoud in cel A1. Als de inhoud van Blad2.A1 verandert, verandert die van Blad1.A1 ook.

tip

Als u naar een blad verwijst met een naam die spaties bevat, gebruikt u enkele aanhalingstekens rond de naam: ='Blad met spaties in de naam',A1


tip

Het voorbeeld gebruikt de formule syntaxis van Calc. Het is ook mogelijk om de formule syntaxis van Excel A1 of R1C1 te gebruiken; deze is geconfigureerd op Pagina Formule-opties.


Celverwijzing in een ander document

 1. Kies Bestand - Openen en open een bestaand werkbladdocument.

 2. Kies Bestand - Nieuw en open een nieuw werkbladdocument. Plaats de cursor in de cel waarin u de externe gegevens wilt invoegen, en voer een gelijkteken in om aan te geven dat u een formule wilt beginnen.

 3. Ga dan naar het zojuist geopende document. Klik de cel aan met de gegevens die u in het nieuwe document wilt invoegen.

 4. Ga terug naar het nieuwe werkblad. In de functiebalk ziet u nu hoe LibreOffice Calc de verwijzing voor de formule heeft aangevuld.

  De verwijzing naar een cel van een ander document bevat de volledig gekwalificeerde naam van het andere document tussen enkele aanhalingstekens ('), dan een hekje #, dan de naam van het blad van het andere document, gevolgd door een komma en de naam of referentie van de cel.

  Bijvoorbeeld, .

  note

  De pad- en documentnaam-URI moet altijd tussen enkele aanhalingstekens staan. Als de naam enkele aanhalingstekens (') bevat, moeten deze worden vrijgesteld met twee enkele aanhalingstekens (''). Alleen een bladnaam mag niet tussen aanhalingstekens staan als deze geen spatie of teken bevat dat een operator zou zijn of als de naam puur numeriek zou zijn ('123' moet bijvoorbeeld tussen aanhalingstekens staan).


 5. Bevestig de formule door op het groene hekje te klikken.

 6. Als u het vak in de rechteronderhoek van de actieve cel sleept om een celbereik te selecteren, voegt LibreOffice automatisch de overeenkomstige verwijzingen in de aangrenzende cellen in. Als gevolg hiervan wordt de bladnaam voorafgegaan door een "$"-teken om het aan te duiden als een absolute verwijzing.

Bekijkt u de naam van het andere document in deze formule, dan zult u zien dat deze als URL geschreven is. Dit betekent dat u ook een URL van het internet kunt invoeren.

Help ons, alstublieft!