Celverwijzingen door slepen en neerzetten

Met behulp van de Navigator kunt u cellen van het ene werkblad naar het andere in hetzelfde of een ander document verwijzen. De cellen kunnen worden ingevoegd als een kopie, koppeling of hyperlink. Het bereik dat ingevoegd moet worden moet met een naam gedefinieerd worden in het originele bestand zodat het kan worden ingevoegd in het doelbestand.

  1. Open het document dat de broncellen bevat.

  2. Selecteer, om het bronbereik als bereik in te stellen, de cellen en kies Blad - Benoemde bereiken en expressies - Definieer. Sla het brondocument op en sluit het niet.

  3. Open daarnaast een werkblad waarin u iets uit het huidige document wilt invoegen.

  4. Open de Navigator. In de onderste keuzelijst van de Navigator selecteert u het bronbestand.

  5. In de Navigator ziet u de objecten van het bronbestand en, onder andere, de daarin gedefinieerde bereiken.

  6. Met het pictogram Sleepmodus in de Navigator kiest u of de verwijzing een koppeling, hyperlink of kopie wordt.

  7. Dubbelklik op de "Bereiknamen" in de Navigator en klik op de daaronder vermelde naam van het bereik. Sleep het gewenste bereik naar de gewenste cel van het actieve blad.

Deze methode kan ook gebruikt worden om een bereik vanuit een ander werkblad van hetzelfde document in het actieve werkblad in te voegen.

Help ons, alstublieft!