Alleen zichtbare cellen kopiëren

Veronderstel dat u een aantal rijen en kolommen in een bereik hebt verborgen. Nu wilt u alleen de zichtbare cellen kopiëren.

Het gedrag van LibreOffice is afhankelijk van de wijze waarop de cellen verborgen zijn, met een filter of handmatig.

Methode

Resultaat

Cellen werden gefilterd door middel van AutoFilters, standaardfilters of speciale filters.

Kopieer, verwijder, verplaats of maak een selectie van de huidige zichtbare cellen op.

Alleen de zichtbare cellen van de selectie worden gekopieerd, verwijderd, verplaatst of opgemaakt.

Cellen werden verborgen via de opdracht Verbergen in het contextmenu van de rij- of kolomkoppen, of door ze samen te vouwen.

Kopieer, verwijder, verplaats of maak een selectie van de huidige zichtbare cellen op.

Standaard worden alle cellen van de selectie, inclusief de verborgen cellen, gekopieerd, verwijderd, verplaatst of opgemaakt. Beperk de selectie tot zichtbare rijen door Bewerken - Selecteren - Alleen zichtbare rijen te selecteren of tot zichtbare kolommen door Bewerken - Selecteren - Alleen zichtbare kolommen selecteren te kiezen.


Help ons, alstublieft!