Berekeningen uitvoeren datums en tijden

In LibreOffice Calc kunt u berekeningen uitvoeren met huidige datum- en tijdwaarden. Als voorbeeld: om te bepalen hoe oud u precies bent, in seconden of uren, volgt u deze stappen:

  1. Voer in een werkblad uw geboortedatum in cel A1 in.

  2. Voer de volgende formule in cel A3 in: =NU()-A1

  3. Nadat u op de Enter-toets gedrukt hebt ziet u het resultaat in datumopmaak. Omdat u het verschil tussen de twee datums als aantal dagen wilt zien, moet cel A3 als getal worden opgemaakt.

  4. Plaats de cursor in cel A3, klik met de rechtermuisknop om een contextmenu te openen en kies Cellen opmaken.

  5. Het dialoogvenster Cellen opmaken verschijnt. Op het tabblad Getallen, verschijnt de categorie "Getal" als geaccentueerd. De opmaak staat op "Standaard", dit zorgt er voor dat een berekening die datums bevat ook als datum wordt weergegeven. Als u in plaats daarvan een getal wilt weergeven, zet de getalopmaak dan bijvoorbeeld op "-1,234" en sluit het dialoogvenster met de knop OK.

  6. In cel A3 zou nu het verschil in dagen moeten staan tussen vandaag en de ingevoerde datum.

  7. Experimenteer met wat aanvullende formules: voer in A4 in =A3*24 om het aantal uren te berekenen, voer in A5 =A4*60 voor de minuten in en voer in A6 =A5*60 voor de seconden in. Druk na elke formule op de Enter-toets.

De tijd sinds uw geboortedatum wordt berekend en weergegeven in de verschillende eenheden. De waarden worden berekend vanaf het moment dat u op de laatse formule ingaf en op de Enter-toets drukte. Deze waarde wordt niet automatisch bijgewerkt, hoewel "NU" natuurlijk steeds verandert. In het menu Gegevens, is het menu-item Berekenen - Automatisch berekenen normaal gesproken actief. Automatisch berekenen werkt echter niet bij de functie NU. Als dat wel zo was, was uw computer constant bezig het blad bij te werken.

Help ons, alstublieft!