Gebruikergedefinieerde randen in cellen

U kunt verschillende lijnen op geselecteerde cellen toepassen.

  1. Selecteer de cel of een blok cellen.

  2. Kies Opmaak - Cellen.

  3. Klik op de tab Randen in het dialoogvenster.

  4. Kies de randopties die u wilt toepassen en klik op OK.

U kunt de opties in het gebied Lijnschikking gebruiken om meerdere randstijlen toe te passen.

Selectie van cellen

De weergave van het gebied kan verschillen, afhankelijk van de celselectie.

Selecteren

Gebied voor lijnschikking

Eén cel

randen met één cel geselecteerd

Cellen in een kolom

randen met een kolom geselecteerd

Cellen in een rij

randen met een rij geselecteerd

Cellen in een blok van 2x2 of meer

randen met een blok geselecteerd


Standaardinstellingen

Klik op een van de Standaard-pictogrammen om meerdere randen in te stellen of opnieuw in te stellen.

Voorbeelden

Selecteer een blok van 8x8 cellen en kies dan Opmaak - Cellen - Randen.

standaard rij pictogrammen van tabblad Randen

U kunt nu verder gaan om te zien welke lijnen met de andere pictogrammen ingesteld of verwijderd worden.

Gebruikergedefinieerde instellingen

In het gebied Gebruikergedefinieerd kunt u klikken om individuele lijnen in te stellen of te verwijderen. In het voorbeeld zijn lijnen in drie verschillende statussen te zien.

Klik herhaaldelijk op een rand of een hoek om tussen de drie verschillende statussen te schakelen.

Lijntypen

Afbeelding

Betekenis

Een zwarte lijn

ononderbroken lijn voor gebruikergedefinieerde rand

Een zwarte lijn stelt de overeenkomstige lijn van de geselecteerde cellen in. De lijn wordt als een stippellijn weergegeven wanneer u de lijnstijl 0,05 kiest. Wanneer u een dubbele lijnstijl selecteert, worden er dubbele lijnen weergegeven.

Een grijze lijn

grijze lijn voor gebruikergedefinieerde rand

Er wordt een grijze lijn weergegeven wanneer de overeenkomstige lijn van de geselecteerde cellen niet veranderd zal worden. Er wordt bij deze positie geen lijn ingesteld of verwijderd.

Een witte lijn

witte lijn voor gebruikergedefinieerde rand

Er wordt een witte lijn weergegeven wanneer de overeenkomstige lijn van de geselecteerde cellen verwijderd zal worden.


Voorbeelden

Selecteer één cel en kies dan Opmaak - Cellen - Randen.

Klik op de benedenrand om een hele dunne lijn als onderrand in te stellen. Alle andere lijnen worden uit de cel verwijderd.

een dunne onderrand instellen

Kies een dikkere lijnstijl en klik op de benedenrand. Hierdoor wordt een dikkere lijn als onderrand ingesteld.

een dikke lijn als rand instellen

Klik op het tweede Standaard-pictogram van links om alle vier de randen in te stellen. Klik dan herhaaldelijk op de onderrand tot er een witte lijn wordt weergegeven. De onderrand wordt nu verwijderd.

onderrand verwijderen

U kunt verschillende lijntypen en -stijlen combineren. In de laatste afbeelding ziet u hoe u dikke buitenranden (de dikke zwarte lijnen) kunt instellen, waarbij diagonale lijnen in de cel onveranderd blijven (grijze lijnen).

gevorderd voorbeeld voor celranden

Help ons, alstublieft!