Automatische opmaak op een geselecteerd celbereik toepassen

U kunt de functie AutoOpmaak gebruiken om snel een opmaak op een blad of geselecteerd cellenbereik toe te passen.

AutoOpmaak op een blad of geselecteerd celbereik toepassen

 1. Selecteer de cellen, inclusief de kolom- en rijkoppen, die u wilt opmaken.

 2. Kies Opmaak - AutoOpmaak opmaakprofielen.

 3. Selecteer welke eigenschappen u in een AutoOpmaak wilt opnemen.

 4. Klik op OK.

  De opmaak wordt op het geselecteerde cellenbereik toegepast.

Notitiepictogram

Als u geen verandering ziet in de kleur van de celinhoud, kiest u Beeld - Waardenmarkering.


Om een AutoOpmaak te definiëren voor werkbladen of bereiken

U kunt een nieuwe AutoOpmaak definiëren die beschikbaar is voor alle werkbladen en bereiken.

 1. Maak een werkblad of een bereik op.

 2. Kies Bewerken - Alles selecteren of selecteer het opgemaakte bereik.

 3. Kies Opmaak - AutoOpmaak opmaakprofielen.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. In het vak Naam van het dialoogvenster AutoOpmaak toevoegen voert u een naam in voor de opmaak.

 6. Klik op OK.

Help ons, alstublieft!