Automatische opmaak op een geselecteerd celbereik toepassen

Gebruik de functie AutoOpmaak om snel een opmaak toe te passen op een geselecteerd celbereik.

Een AutoOpmaak toepassen op een geselecteerd celbereik

  1. Selecteer het cellenbereik waarop de AutoOpmaak-opmaakprofiel moet worden toegepast. Het bereik moet minimaal 3 kolommen en 3 rijen groot zijn.

  2. Ga naar Opmaak - AutoOpmaak om het dialoogvenster AutoOpmaak te openen.

  3. Kies in de lijst Indeling de toe te passen AutoOpmaak.

  4. Kies in het gedeelte Opmaak welke eigenschappen van de AutoOpmaak moeten worden toegepast op het geselecteerde celbereik.

  5. Klik op OK om de AutoOpmaak toe te passen en het dialoogvenster te sluiten.

Notitiepictogram

Als de kleur van de celinhoud niet verandert, zorg er dan voor dat Beeld - Waardemarkering is uitgeschakeld.


Een nieuw AutoOpmaak opmaakprofiel definiƫren

  1. Maak in een Calc-werkblad een celbereik op met minimaal 4 kolommen en 4 rijen om als model te dienen om de nieuwe AutoOpmaak-opmaakprofiel te creƫren.

  2. Selecteer het celbereik dat in de vorige stap is opgemaakt en ga naar Opmaak - AutoOpmaak opmakprofielen.

  3. Klik op Toevoegen.

  4. Voer in het vak Naam van het dialoogvenster AutoOpmaak toevoegen een naam in voor de nieuwe AutoOpmaak-opmaakprofiel.

  5. Klik op OK en sluit het dialoogvenster.

note

De nieuwe AutoOpmaak-opmaakprofielen die zijn gemaakt met behulp van de bovenstaande stappen, kunnen worden toegepast op elk LibreOffice Calc-bestand. Daarom zijn ze niet beperkt tot het bestand waarin het opmaakprofiel is gemaakt.


Help ons, alstublieft!