Herkenning van namen als adressering

U kunt verbindingen leggen tussen rijen en kolommen met behulp van cellen met tekst.

Voorbeeld werkblad

In het voorbeeldwerkblad kunt u de tekenreeks 'Kolom één' in een formule gebruiken om te verwijzen naar het celbereik B3 tot en met B5, of 'Kolom twee' voor het celbereik C2 tot en met C5. U kunt ook gebruiken 'Rij één' voor het celbereik B3 tot en met D3, of 'Rij twee' voor het celbereik B4 tot en met D4. Het resultaat van een formule die een celnaam gebruikt, bijvoorbeeld SOM('Kolom één'), is 600.

Het automatisch vinden van labels is een verouderde functie en standaard gedeactiveerd omdat het niet-deterministisch gedrag kan produceren, afhankelijk van de daadwerkelijke documentinhoud. Om deze functie in te schakelen, kiest u - LibreOffice Calc - Berekenen en schakel het selectievakje Kolom- en rijlabels automatisch zoeken in.

Het gebruik van gedefinieerde labels in plaats daarvan is altijd mogelijk en gedraagt zich vergelijkbaar, maar op een gedefinieerde manier.

Tippictogram

Als u zelf een labelnaam in de formule invoert, plaatst u de naam tussen enkele aanhalingstekens ('). Als er een enkel aanhalingsteken in een naam voorkomt, moet u het verdubbelen, bijvoorbeeld 'Harry''s Bar'.


Help ons, alstublieft!