Foutcodes in LibreOffice Calc

De volgende tabel is een overzicht van de foutberichten voor LibreOffice Calc. Als de fout optreedt in de cel die de cursor bevat, wordt het foutbericht weergegeven op de Statusbalk.

Foutcode

Omschrijving

Beschrijving

###

geen

De cel is niet breed genoeg om de inhoud weer te geven.

#FMT

geen

Deze waarde valt buiten de limieten voor deze opmaak

#N/B

Niet beschikbaar

Er is geen resultaat voor de formule-expressie beschikbaar.

501

Ongeldig teken

Teken in een formule is niet geldig.

502

Ongeldig argument

Functieargument heeft een ongeldige waarde. Bijvoorbeeld, een negatief getal voor de SQRT() functie, gebruik hiervoor aub IMSQRT().

503
#NUM!

Ongeldige drijvende-kommabewerking

Een berekening resulteert in een overloop van het gedefinieerde waardenbereik.

504

Parameterlijst fout

Functieparameter is niet geldig, bijvoorbeeld tekst in plaats van een getal.

507, 508

Fout: Paar ontbreekt

Ontbrekend haakje, bijvoorbeeld haakje sluiten')' zonder haakje openen '('

509

Ontbrekende operator

Operator ontbreekt, bijvoorbeeld "=2(3+4) * " waar de operator tussen "2" en "(" ontbreekt.

510

Ontbrekende variabele

Variabele ontbreekt, bijvoorbeeld als twee operatoren samenvallen "=1+*2".

511

Ontbrekende variabele

De functie heeft meer variabelen nodig dan zijn opgegeven, bijv. EN() en OF() zonder parameter

512

Formule overschrijding

Compiler: het totale aantal interne tekens (dat zijn operatoren, variabelen, haakjes) in de formule is meer dan 8192.

513

Tekenreeksoverschrijding

Compiler: een identifier in de formule is langer dan 1024 tekens (UTF-16 codepunten). Interpreter: een resultaat van een tekenreeksbewerking zou langer zijn dan 256 miljoen tekens (UTF-16 codepunten, dus 512 MiB).

514

Interne overschrijding

Er is een interne overloop van de berekeningsstapel opgetreden.

515

Interne syntaxis fout

Onbekende fout.

516

Interne syntaxisfout

Een matrix wordt verwacht voor de berekeningsbewerking, maar is niet beschikbaar

517

Interne syntaxisfout

Onbekende code, bijvoorbeeld een document met een nieuwere functie wordt geladen in een oudere versie die de functie niet bevat

518

Interne syntaxisfout

Een variabele werd verwacht vanuit de berekeningsbewerking, maar is niet beschikbaar

519
#WAARDE!

Geen waarde (in plaats van Fout:519 toont de cel #WAARDE!)

De formule levert een waarde die niet correspondeert met de definitie, of een cel, waarnaar in de formule wordt verwezen, bevat tekst in plaats van een getal.

520

Interne syntaxisfout

De compiler maakte een onbekende compilercode

521
#NULL!

Geen code of geen kruising.

Geen code of resultaat.

522

Cirkelverwijzing

De formule verwijst direct of indirect naar zichzelf en de optie Iteraties is niet ingesteld onder - LibreOffice Calc - Berekenen.

523

De berekeningsprocedure zal niet uitkomen

Functie miste een doelwaarde of terugkerende verwijzingen bereiken niet de minimumwijziging binnen het maximumaantal ingestelde stappen.

524
#REF!

Geen geldige verwijzing (in plaats van Fout:524 toont de cel #VERW!)

Compiler: een beschrijving voor de naam van een kolom/rij kon niet worden gevonden. Interpreter: in een formule ontbreekt de cel in de kolom, rij of blad waarnaar verwezen wordt.

525
#NAAM?

Ongeldige namen

Formule verwijst direct of indirect naar zichzelf en de optie Iteraties is niet ingesteld onder - LibreOffice Calc - Berekenen.

527

Interne overschrijding

Interpreter: Verwijzingen, zoals een cel die verwijst naar een cel, zijn ook ingekapseld.

530

Geen Plug-in

Vertaler: Plug-in niet gevonden.

531

Geen macro

Vertaler: Macro niet gevonden.

532
#DEL/0!

Deling door nul

Delingsoperator / als de noemer 0 is
Meerdere functies kunnen deze fout geven, bijvoorbeeld:
VARP met minder dan 1 argument
STDEVP met minder dan 1 argument
VAR met minder dan 2 argumenten
STDEV met minder dan 2 argumenten
NORMALISEREN met stdev=0
NORM.VERD met stdev=0

533

Geneste matrixen worden niet ondersteund

Bijvoorbeeld: ={1;{2}}

538

Fout: Matrix of matrixgrootte

De maximale limiet voor sorteren is overschreden (het maximum is tweemaal het maximale aantal rijen, dus voor 1048576 rijen 2097152 vermeldingen). Dezelfde Fout:538 wordt ook gebruikt wanneer een tijdelijke matrix niet kon worden toegewezen vanwege de vereiste grootte.

539

Niet-ondersteunde inline-matrixinhoud.

Bijvoorbeeld: ={1+2}

540

Externe inhoud uitgeschakeld

Er is een functie aangetroffen die het (opnieuw) laden van externe bronnen vereist en de gebruiker heeft het opnieuw laden van externe bronnen nog niet bevestigd.


Help ons, alstublieft!