Cellen invoegen

Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk Cellen invoegen te openen, vanwaaruit u cellen, rijen en kolommen op het huidige blad kunt invoegen.

Pictogram op de werkbalk Werktuigen:

Pictogram

Cellen invoegen

U kunt de volgende functies selecteren:

Cellen invoegen, naar beneden verplaatsen

Kies in het dialoogvenster deze optie om de inhoud van het geselecteerde bereik naar beneden te verplaatsen wanneer de cellen worden ingevoegd.

Pictogram

Cellen invoegen, naar beneden verplaatsen

Cellen invoegen, naar rechts verplaatsen

Kies in het dialoogvenster deze optie om de inhoud van het geselecteerde bereik naar rechts te verplaatsen wanneer de cellen worden ingevoegd.

Pictogram

Cellen invoegen, naar rechts verplaatsen

Rijen

Kies in het dialoogvenster deze optie om een volledige rij in te voegen. De positie van de rij wordt bepaald door de selectie in het blad.

Pictogram

Rijen invoegen

Kolommen

Voegt een gehele kolom in. Het aantal in te voegen kolommen wordt bepaald door het geselecteerde aantal kolommen.

Pictogram

Kolommen invoegen

Help ons, alstublieft!