Invoegen

Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk Invoegen te penen, waarmee u afbeeldingen en speciale tekens aan het huidige blad kunt toevoegen.

Pictogram op de werkbalk Werktuigen:

Pictogram

Invoegen

U kunt de volgende functies selecteren:

Zwevend frame

Voegt een zwevend frame in het huidige document in. Zwevende frames worden in HTML-documenten gebruikt om de inhoud van een ander bestand weer te geven.

Pictogram Zwevend frame

Zwevend kader

Speciale tekens

Staat de gebruiker toe om karakters in te voegen vanuit de reeks symbolen van de geïnstalleerde lettertypen.

Pictogram Speciale tekens

Speciale tekens

Uit bestand

Opent een dialoogvenster voor bestandsselectie om een afbeelding in het huidige document in te voegen.

Pictogram Afbeelding

Afbeelding

Audio of Video

Voegt een film- of geluidsbestand in uw document in.

Pictogram Media

Media / Audio of Video

Formule

Formule-object

Voegt een formule in het huidige document in.

Pictogram Formule-object

Formule-object

Diagram

Pictogram Diagram

Diagram

OLE-object

OLE-object invoegen

Voegt een OLE-object in het huidige document in. Het OLE-object wordt ingevoegd als een koppeling of een ingesloten object.

Pictogram OLE-object

OLE-object

Help ons, alstublieft!