Functie selecteren

Voeg een functie van een celbereik in de huidige cel in. De functie kan zijn Som, Gemiddelde, Minimum, Maximum en Aantal. Klik in een cel, klik op dit pictogram, selecteer de functie in de keuzelijst en pas eventueel het celbereik aan. Of selecteer enkele cellen waarin de functiewaarde wordt ingevoegd en klik vervolgens op het pictogram. Het resultaat van de functie wordt onderaan het bereik toegevoegd.

Pictogram Functie selecteren

Functie selecteren

Selecteer de toegepaste functie zonder selectie van het bereik

LibreOffice suggereert automatisch een celbereik, op voorwaarde dat het werkblad gegevens bevat. Als het celbereik al een functie bevat, kunt u deze combineren met de nieuwe functie die op de bereikgegevens wordt toegepast. Als het bereik filters bevat, wordt de functie Subtotaal ingevoegd in plaats van de geselecteerde functie.

Klik op het pictogram Aanvaarden om de formule te gebruiken die wordt weergegeven in de invoerregel of Annuleren.

Pictogram Aanvaarden

Aanvaarden

Pictogram Annuleren

Annuleren

Selecteer de functie die is toegepast op een geselecteerd bereik

Wanneer het geselecteerde bereik twee of meer rijen heeft, wordt de functie voor elke kolom berekend. De resultaten worden in lege cellen op de eerste beschikbare rij onder het bereik geplaatst, één resultaat per kolom.

Wanneer het geselecteerde bereik één rij heeft, wordt het functieresultaat in de eerste beschikbare cel rechts van het geselecteerde bereik geplaatst.

Help ons, alstublieft!