XML-bron

Import XML-gegevens in een werkblad.

Met de functie XML-bron kunnen gegevens uit willekeurig gestructureerde XML-inhoud worden geïmporteerd in cellen van een bestaand werkblad. Het maakt zowel gedeeltelijke als volledige import mogelijk, afhankelijk van de structuur van de XML-inhoud en de door de gebruiker gedefinieerde XML-toewijzingen. De gebruiker kan meerdere niet-overlappende substructuren opgeven om toe te wijzen aan verschillende cellocaties binnen hetzelfde document. De gebruiker kan elementinhoud, kenmerken of beide importeren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens – XML-bron...


Dialoogvenster XML-bron

Dialoogvenster XML-bron

Het dialoogvenster bestaat uit vier gedeeltes.

Bronbestand

Hiermee kunt u het pad naar het XML-bestand opgeven dat u in uw document wilt importeren.

Aan document toewijzen

Dit paneel toont de structuur van de bron-XML-inhoud als een boomstructuur. Dit is aanvankelijk leeg en wordt gevuld wanneer u het bronbestand opgeeft.

Elk element in de boomstructuur kan uit drie typen bestaan:

Een niet-terugkerend element is een element dat maar één keer onder dezelfde ouder kan voorkomen. Het is toegewezen aan een enkele cel in het document.

Een terugkerend element is een element dat meerdere keren onder dezelfde ouder kan voorkomen. Het dient als een bijsluiter van een enkele recordvermelding van meerdere recordvermeldingen. Deze vermeldingen worden geïmporteerd in een bereik waarvan de hoogte gelijk is aan het aantal vermeldingen plus één extra rij koptekst.

Toegewezen cel

Dit veld geeft de positie van een cel in het document aan waaraan een element of een attribuut is gekoppeld. Als het een eenmalig element of een attribuut is, wijst het eenvoudig naar de cel waar de waarde van het gekoppelde element / attribuut wordt geïmporteerd. Als het een terugkerend element is, wijst het naar de cel in de linkerbovenhoek van het bereik waar alle items plus kop worden geïmporteerd.

Importeren

Als u op de knop Importeren drukt, wordt het importproces gestart op basis van de koppelingsdefinities die de gebruiker heeft opgegeven. Als het importeren is voltooid, wordt het dialoogvenster gesloten.

Help ons, alstublieft!