Tekst naar kolommen

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Tekst naar kolommen.


Celinhoud uitbreiden naar meerdere cellen

U kunt cellen die kommagescheiden waarden (CSV) bevatten uitbreiden naar meerdere cellen in dezelfde rij.

Bijvoorbeeld: cel A1 bevat de kommagescheiden waarden 1,2,3,4 en cel A2 bevat de tekst A,B,C,D.

  1. Selecteer de cel of cellen die u wilt uitbreiden.

  2. Kies Gegevens - Tekst naar kolommen.

    U ziet het dialoogvenster Tekst naar kolommen.

  3. Selecteer de scheidingsopties. Het voorbeeld toont hoe de huidige celinhoud zal worden overgebracht naar meerdere cellen.

U kunt een vaste breedte selecteren en dan op de liniaal in het voorbeeld klikken om de afbreekposities in te stellen.

U kunt scheidingstekens selecteren of invoeren om de afbreekposities te definiëren. De scheidingstekens worden uit de resulterende celinhoud verwijderd.

In het voorbeeld selecteert u de komma als scheidingsteken. Cellen A1 en A2 zullen worden uitgebreid naar vier kolommen elk. A1 bevat 1, B1 bevat 2, enzovoort.

Help ons, alstublieft!