Z-toets

Berekent de z-toets van twee gegevenssteekproeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - Z-toets


note

Raadpleeg voor meer informatie over Z-toetsen het overeenkomstige Wikipedia artikel.


Gegevens

Bereik van variabele 1: De referentie van het bereik van de eerste gegevensreeks die moet worden geanalyseerd.

Bereik van variabele 2: De referentie van het bereik van de tweede gegevensreeks die moet worden geanalyseerd.

Resultaten naar: De referentie van de cel linksboven van het bereik waar de test zal worden weergegeven.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee gegevenssets.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultaten van de z-toets

De volgende tabel toont de z-Test voor de bovenstaande gegevensreeksen:

z-toets

Alfa

0.05

Hypothetisch gemiddeld verschil

0

Variabele 1

Variabele 2

Bekende variantie

0

0

Gemiddelde

16.9230769231

20.4615384615

Waarnemingen

13

13

Waargenomen gemiddeld verschil

-3.5384615385

z

#DIV/0!

P (Z<=z) eerste gedeelte

#DIV/0!

z Kritieke eerste gedeelte

1.644853627

P (Z<=z) tweede gedeelte

#DIV/0!

z Kritieke tweede gedeelte

1.9599639845


Help ons, alstublieft!