Gekoppelde t-toets

Berekent de gekoppelde t-toets van twee gegevenssteekproeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - Gekoppelde t-toets


Een gekoppelde t-toets is elke statistische hypothesetest die de Student t-verdeling volgt.

note

Raadpleeg voor meer informatie over gekoppelde t-toets het overeenkomstige Wikipedia artikel.


Gegevens

Bereik van variabele 1: De referentie van het bereik van de eerste gegevensreeks die moet worden geanalyseerd.

Bereik van variabele 2: De referentie van het bereik van de tweede gegevensreeks die moet worden geanalyseerd.

Resultaten naar: De referentie van de cel linksboven van het bereik waar de toets zal worden weergegeven.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee gegevenssets.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultaten van de gekoppelde t-toets:

De volgende tabel toont de gekoppelde t-toets de bovenstaande gegevensreeksen:

gekoppelde t-toets

Alfa

0.05

Hypothetisch gemiddeld verschil

0

Variabele 1

Variabele 2

Gemiddelde

16.9230769231

20.4615384615

Variantie

125.0769230769

94.4358974359

Waarnemingen

13

13

Pearson correlatie

-0.0617539772

Waargenomen gemiddeld verschil

-3.5384615385

Variantie van de verschillen

232.9358974359

df

12

t Stat

-0.8359262137

P (T<=t) een gedeelte

0.2097651442

t Kritieke eerste gedeelte

1.7822875556

P (T<=t) tweede gedeelte

0.4195302884

t Kritieke tweede gedeelte

2.1788128297


Help ons, alstublieft!