F-toets

Berekent de F-test van twee gegevenssteekproeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - F-toets


A F-toets is een statistische test gebaseerd op de F-verdeling onder de nulhypothese.

note

Raadpleeg voor meer informatie over F-tests het overeenkomstige Wikipedia artikel.


Gegevens

Bereik van variabele 1: De referentie van het bereik van de eerste gegevensreeks die moet worden geanalyseerd.

Bereik van variabele 2: De referentie van het bereik van de tweede gegevensreeks die moet worden geanalyseerd.

Resultaten naar: De referentie van de cel linksboven van het bereik waar de toets zal worden weergegeven.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee gegevenssets.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultaten van de F-toets

De volgende tabel toont de F-toets voor de bovenstaande gegevensreeksen:

F-toets

Alfa

0.05

Variabele 1

Variabele 2

Gemiddelde

16.9230769231

20.4615384615

Variantie

125.0769230769

94.4358974359

Waarnemingen

13

13

df

12

12

F

1.3244637524

P (F<=f) rechter gedeelte

0.3170614146

F Kritieke rechter gedeelte

2.6866371125

P (F<=f) linker gedeelte

0.6829385854

F Kritieke linker gedeelte

0.3722125312

P tweede gedeelte

0.6341228293

F Kritieke tweede gedeelte

0.3051313549

3.277277094


Help ons, alstublieft!