Chi-kwadraattoets

Berekent de Chi-kwadraattoets van een gegevenssteekproef.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - Chi-kwadraattoets


note

Raadpleeg voor informatie over chi-kwadraattoetsen het overeenkomstige Wikipedia artikel.


Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee gegevenssets.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultaten van de Chi-kwadraattoets:

Onafhankelijkheidstoets (Chi-kwadraattoets)

Alfa

0.05

df

12

P-waarde

2.32567054678584E-014

Teststatistieken

91.6870055842

Kritieke waarde

21.0260698175


Help ons, alstublieft!