Steekproefneming

Maak een tabel met gegevens uit een andere tabel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - Steekproefneming


Met steekproeven kunt u gegevens uit een brontabel (populatie) kiezen om een doeltabel te vullen. De bemonstering kan willekeurig of periodiek zijn, maar ook met of zonder monstervervanging in de brontabel.

note

Steekproefneming gebeurt per rij. Dat betekent dat de gegevens van de steekproef de hele regel van de brontabel kiezen en naar een regel van de doeltabel kopiëren.


Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Methode Steekproefneming

Willekeurig

Kiest op een willekeurige manier precies Steekproefgrootte-regels van de brontabel.

Steekproefgrootte

Aantal regels gesampled uit de brontabel. De steekproefomvang is beperkt tot de populatiegrootte voor alle steekproefmethoden zonder vervanging.

Met vervanging

Indien aangevinkt, plaatst steekproeven terug in populatie (brontabel) na trekking. Een steekproef kan meer dan één keer worden getrokken en daarom is een grotere steekproef dan de populatie mogelijk. Deze optie sluit elkaar uit met Behoud volgorde. Indien niet aangevinkt, wordt een getrokken steekproef niet teruggeplaatst in de populatie en is de steekproefomvang beperkt tot de populatieomvang.

Behoud volgorde

Wanneer aangevinkt, worden steekproeven getrokken in volgorde van populatiegegevens. Steekproeven worden niet teruggeplaatst in de populatie (exclusief bij Met vervanging). Deze optie wordt automatisch aangevinkt voor Periodieke bemonstering. Indien niet aangevinkt, worden steekproeven in willekeurige volgorde getrokken.

Periodiek

Kiest regels in een tempo gedefinieerd door Periode.

Periode

Het aantal regels dat periodiek moet worden overgeslagen bij het nemen van monsters. De Periode is beperkt tot de populatiegrootte.

Voorbeeld

De volgende gegevens zullen worden gebruikt als voorbeeld van een brongegevenstabel voor steekproeven:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Bemonstering met een periode van 2 resulteert in de volgende tabel:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Help ons, alstublieft!