Voortschrijdend gemiddelde

Berekent het voortschrijdend gemiddelde van een tijdreeks

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - Berekent het Voortschrijdend gemiddelde van een tijdreeks


note

Raadpleeg voor meer informatie over het voortschrijdend gemiddelde het overeenkomstige Wikipedia artikel.


Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Parameters

Interval: Het aantal steekproeven dat wordt gebruikt bij de berekening van het voortschrijdend gemiddelde.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee tijdreeksen, één vertegenwoordigt een impulsfunctie voor tijdstip t=0 en de andere een impulsfunctie voor tijdstip t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Resultaat van het voortschrijdend gemiddelde:

Kolom 1

Kolom 2

#N/B

#N/B

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#N/B

#N/B


Help ons, alstublieft!