Voortschrijdend gemiddelde

Berekent het voortschrijdend gemiddelde van een tijdreeks

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - Berekent het Voortschrijdend gemiddelde van een tijdreeks


note

Raadpleeg voor meer informatie over het voortschrijdend gemiddelde het overeenkomstige Wikipedia artikel.


Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Trim het invoerbereik tot de werkelijke gegevensinhoud

Vink dit vakje aan om het invoerbereik af te stemmen op de daadwerkelijke gegevensinhoud, voordat het voortschrijdend gemiddelde wordt berekend. Bij het trimmen van gegevens worden ongebruikte of lege cellen na de laatste niet-lege cel in het invoerbereik genegeerd, waardoor de rekenbelasting van het voortschrijdend gemiddelde wordt teruggebracht tot de werkelijke gegevens. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Parameters

Interval: Het aantal steekproeven dat wordt gebruikt bij de berekening van het voortschrijdend gemiddelde.

Voorbeeld

De volgende tabel heeft twee tijdreeksen, één vertegenwoordigt een impulsfunctie voor tijdstip t=0 en de andere een impulsfunctie voor tijdstip t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Resultaat van het voortschrijdend gemiddelde:

Kolom 1

Kolom 2

#N/B

#N/B

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#N/B

#N/B


Help ons, alstublieft!