Fourieranalyse

Produceert de Fourieranalyse van een gegevensset door de discrete Fourier-transformatie (DFT) van een invoermatrix van complexe getallen te berekenen met behulp van een aantal Fast Fourier Transform-algoritmen (FFT).

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - Fourieranalyse


note

Raadpleeg voor meer informatie over Fourier-analyse het overeenkomstige Wikipedia artikel.


Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Invoerbereik heeft een kop: Markeer wanneer de eerste rij of kolom van de invoermatrix eigenlijk een kop is en geen deel uitmaakt van de gegevensanalyse.

Invoerbereik is een bereik van 2 x N of N x 2 dat een matrix van te transformeren complexe getallen vertegenwoordigt, waarbij N de lengte van de matrix is. De matrix vertegenwoordigt de reƫle en imaginaire delen van de gegevens.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Opties:

GeĆÆnverteerd: Als deze optie is aangevinkt, wordt de inverse discrete Fourier-transformatie berekend.

Uitvoer in poolcoƶrdinaten: Indien aangevinkt, zijn de resultaten in poolcoƶrdinaten (grootte, fase).

Minimale grootte voor uitvoer van poolcoƶrdinaten (in dB): alleen gebruikt als de uitvoer in polaire vorm is. Alle frequentiecomponenten met een grootte kleiner dan deze waarde in decibels worden onderdrukt met een fase-invoer van grootte nul. Dit is erg handig bij het bekijken van het grootte-fasespectrum van een signaal, omdat er altijd een zeer kleine hoeveelheid afrondingsfouten is bij het uitvoeren van FFT-algoritmen en resulteert in een onjuiste niet-nulfase voor niet-bestaande frequenties. Door een geschikte waarde aan deze parameter te geven, kunnen deze niet-bestaande frequentiecomponenten worden onderdrukt.

Open bestand met voorbeeld:

Voorbeelden

De brongegevens voor dit voorbeeld zijn dezelfde als de FOURIER functiepagina.

Fourier-transformatie

Fourier-transformatie

Invoerbereik: $B$6:$C$40

Invoerbereik: $B$6:$C$40

Werkelijk

Denkbeeldig

Omvang

Fase

17.1775578743134

3.88635177703826E-15

17.1775578743134

2.26245884628906E-16

3.428868795359

2.37164790000189

4.16915518748944

0.605113892937279

-6.80271615433369

-15.1345439297576

16.5931120359682

-1.99322000923881

-1.605447356601

-5.08653060378972

5.33387802617444

-1.87652762269615

0.395847917447356

-2.41926785527625

2.45143886917874

-1.40861048708919

-1.49410383304833

-2.39148041275

2.81984482347817

-2.12922380028329

0.87223579298981

-1.14394086206797

1.43853952829993

-0.919353665468368

1.5332458505929

0.678159168870983

1.6765269746366

0.416434654153369

0.450563708411459

0.22911248792634

0.505470263676592

0.470425948779898

0.545106616940358

0.411028927740438

0.682704916689207

0.646077879418302

2.22685996425193

-2.43092236748302

3.29670879167654

-0.829181229907427

-1.61522859107175

-2.41682657284899

2.90689079338124

-2.15994697868441

1.30245078290168

1.45443785733126

1.95237484175544

0.840472341525344

1.57930628561185

-1.33862736591677

2.07029745895472

-0.70310180067089

-1.07572227365276

-0.921557968003809

1.41649126309482

-2.43322886402899

-0.055782417923803

-1.81336029451831

1.81421807837012

-1.60154853447151

-0.577666040004067

1.38887243891951

1.50421564456836

1.96495487990047

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.847669685126376

-2.91965280961949

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.847669685126408

2.91965280961948

-0.577666040004051

-1.38887243891954

1.50421564456838

-1.96495487990045

-0.055782417923785

1.81336029451832

1.81421807837012

1.6015485344715

-1.07572227365276

0.921557968003802

1.41649126309482

2.433228864029

1.57930628561187

1.33862736591678

2.07029745895474

0.703101800670888

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.95237484175543

-0.840472341525331

-1.61522859107176

2.416826572849

2.90689079338125

2.15994697868441

2.22685996425191

2.43092236748304

3.29670879167653

0.829181229907435

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.682704916689214

-0.646077879418299

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.505470263676594

-0.470425948779905

1.53324585059292

-0.678159168870965

1.6765269746366

-0.416434654153355

0.872235792989797

1.14394086206799

1.43853952829994

0.919353665468386

-1.49410383304834

2.39148041275001

2.81984482347818

2.12922380028329

0.395847917447327

2.41926785527626

2.45143886917875

1.4086104870892

-1.60544735660102

5.08653060378972

5.33387802617445

1.87652762269616

-6.80271615433379

15.1345439297575

16.5931120359682

1.99322000923882

3.42886879535907

-2.37164790000194

4.16915518748952

-0.605113892937279


Help ons, alstublieft!