Beschrijvende statistieken

Vul een tabel in het werkblad met de belangrijkste statistische eigenschappen van de gegevensset.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - Beschrijvende statistieken


Het analysehulpmiddel Beschrijvende statistieken genereert een rapport met univariate statistieken voor gegevens in het invoerbereik, met informatie over de centrale tendens en variabiliteit van uw gegevens.

note

Raadpleeg, voor meer informatie over beschrijvende statistieken het bijbehorende Wikipedia artikel.


Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende gegevens zullen als voorbeeld worden gebruikt

A

B

C

1

Wiskunde

Natuurkunde

Biologie

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


De volgende tabel toont de resultaten van de beschrijvende statistieken van de voorbeeldgegevens hierboven.

Wiskunde

Natuurkunde

Biologie

Gemiddelde

41.9090909091

59.7

44.7

Standaardfout

3.5610380138

5.3583786934

4.7680650629

Modus

47

49

60

Mediaan

40

64.5

43.5

Variantie

139.4909090909

287.1222222222

227.3444444444

Standaardafwijking

11.8106269559

16.944681237

15.0779456308

Kurtosis

-1.4621677981

-0.9415988746

1.418052719

Scheefheid

0.0152409533

-0.2226426904

-0.9766803373

Bereik

31

51

50

Minimum

26

33

12

Maximum

57

84

62

Som

461

597

447

Aantal

11

10

10


Help ons, alstublieft!