Covariantie

Berekent de covariantie van twee sets numerieke gegevens.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - Covariantie


De covariantie is een maatstaf voor hoeveel twee willekeurige variabelen samen veranderen.

note

Raadpleeg voor meer informatie het overeenkomstige Wikipedia artikel.


Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende gegevens zullen als voorbeeld worden gebruikt

A

B

C

1

Wiskunde

Natuurkunde

Biologie

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


De volgende tabel geeft de resultaten weer van de covariantie van de bovenstaande voorbeeldgegevens.

Covarianties

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 1

126.8099173554

Kolom 2

-61.4444444444

258.41

Kolom 3

-32

53.11

204.61


Help ons, alstublieft!