Correlatie

Berekent de correlatie van twee sets numerieke gegevens.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - Correlatie


De correlatiecoƫfficiƫnt (een waarde tussen -1 en +1) geeft aan hoe sterk twee variabelen aan elkaar gerelateerd zijn. U kunt de functie CORRELLATIE van gegevensstatistieken gebruiken om de correlatiecoƫfficiƫnt tussen twee variabelen te vinden.

Een correlatiecoƫfficiƫnt van +1 duidt op een perfecte positieve correlatie.

Een correlatiecoƫfficiƫnt van -1 duidt op een perfecte negatieve correlatie.

note

Voor meer informatie over statistische correlatie raadpleegt u het overeenkomstige Wikipedia-artikel.


Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Voorbeeld

De volgende gegevens zullen als voorbeeld worden gebruikt

A

B

C

1

Wiskunde

Natuurkunde

Biologie

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


De volgende tabel geeft de resultaten weer van de correlatie van de bovenstaande voorbeeldgegevens.

Correlaties

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 1

1

Kolom 2

-0.4029254917

1

Kolom 3

-0.2107642836

0.2309714048

1


Help ons, alstublieft!