Variantie-analyse (ANOVA)

Produceert de variantie-analyse (ANOVA) van een bepaalde gegevensset

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Statistieken - Variantie-analyse (ANOVA)


ANOVA is the acroniem voor ANalysis Of VAriance. Dit hulpmiddel produceert de variantie-analyse van een bepaalde gegevensset

note

Raadpleeg voor meer informatie over ANOVA het bijbehorende Wikipedia-artikel.


Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Type

Selecteer of de analyse voor een enkele factor of voor twee factoren ANOVA is.

Parameters

Alfa: het significantieniveau van de test.

Rijen per steekproef: Geef aan hoe groot de steekproef is.

Voorbeeld

De volgende gegevens zullen als voorbeeld worden gebruikt

A

B

C

1

Wiskunde

Natuurkunde

Biologie

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


In de volgende tabel worden de resultaten weergegeven van de variantie-analyse (ANOVA) van de bovenstaande voorbeeldgegevens.

ANOVA - Enkele factor

Alfa

0.05

Gegroepeerd

Aantal

Som

Gemiddelde

Variantie

Kolom 1

11

461

41.9090909091

139.4909090909

Kolom 2

10

597

59.7

287.1222222222

Kolom 3

10

447

44.7

227.3444444444

Bron van variatie

SS

df

MS

F

P-waarde

F-kritisch

Tussen groepen

1876.5683284457

2

938.2841642229

4.3604117704

0.0224614952

3.340385558

Binnen groepen

6025.1090909091

28

215.1824675325

Totaal

7901.6774193548

30


Help ons, alstublieft!