Statistieken

Gebruik de gegevensstatistieken in Calc om complexe data-analyse uit te voeren

Om aan een complexe statistische of technische analyse te werken, kunt u door Gegevensstatistiek van Calc te gebruiken stappen en tijd besparen. U levert de gegevens en parameters voor elke analyse en de set van hulpmiddelen maakt gebruik van de juiste statistische of technische functies om de resultaten te berekenen en in een tabel weer te geven.

Steekproefneming

Maak een tabel met gegevens uit een andere tabel.

Beschrijvende statistieken

Vul een tabel in het werkblad met de belangrijkste statistische eigenschappen van de gegevensset.

Variantie-analyse (ANOVA)

Produceert de variantie-analyse (ANOVA) van een bepaalde gegevensset

Correlatie

Berekent de correlatie van twee sets numerieke gegevens.

Covariantie

Berekent de covariantie van twee sets numerieke gegevens.

Exponentiële afvlakking

Resulteert in een afgevlakte gegevensreeks

Voortschrijdend gemiddelde

Berekent het voortschrijdend gemiddelde van een tijdreeks

Regressie

Voert lineaire, logaritmische of machtsregressieanalyse uit van een gegevensset bestaande uit één afhankelijke variabele en meerdere onafhankelijke variabelen.

Gekoppelde t-toets

Berekent de gekoppelde t-toets van twee gegevenssteekproeven.

F-toets

Berekent de F-test van twee gegevenssteekproeven.

Z-toets

Berekent de z-toets van twee gegevenssteekproeven.

Chi-kwadraattoets

Berekent de Chi-kwadraattoets van een gegevenssteekproef.

Fourieranalyse

Produceert de Fourieranalyse van een gegevensset door de discrete Fourier-transformatie (DFT) van een invoermatrix van complexe getallen te berekenen met behulp van een aantal Fast Fourier Transform-algoritmen (FFT).

Help ons, alstublieft!