Sparklines

Opent het dialoogvenster Sparklines om sparkline-eigenschappen te definiëren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - Sparkline.

In het contextmenu:

Kies Sparklines - Sparklines.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Gegevens van het tabblad Gegevens, kies Sparklines - Sparklines.


Sparklines zijn kleine gegevensdiagrammen die in een cel worden weergegeven.

Sparklines worden gedefinieerd voor één cel, maar meerdere sparklines kunnen worden samengevoegd tot een groep. De groep deelt dezelfde eigenschappen voor het renderen van de sparkline. De unieke gegevens die slechts voor één sparkline zijn gedefinieerd, zijn het gegevensbereik dat een sparkline zal gebruiken voor weergave.

Gegevens

Invoerbereik: voer het celbereik van de gegevens in. Gebruik de knop verkleinen om het gegevensbereik met de muis te selecteren.

Uitvoerbereik: selecteer het celbereik om de sparkline te ontvangen. Gebruik de knop verkleinen om het celbereik met de muis te selecteren.

Eigenschappen

Type: selecteer het type sparkline in de keuzelijst. Keuzes zijn:

Lijndikte: voer de lijndikte handmatig in of gebruik de draaiknop.

Lege cellen weergeven als: keuzes zijn beschikbaar in de keuzelijst:

Verborgen weergeven: vink aan om alle kolommen of stapels in het bereik weer te geven, zelfs als de gegevens zich in verborgen cellen bevinden. Indien niet aangevinkt, worden de verborgen gegevens genegeerd.

Van rechts naar links: controleer of de sparklines de gegevens in omgekeerde volgorde weergeven.

Kleuren

Reeksen: selecteer de hoofdkleur voor de sparklines.

Negatieve punten: controleer en selecteer de kleur voor negatieve punten.

Hoge punten: controleer en selecteer de kleur voor hoge punten.

Lage punten: controleer en selecteer de kleur voor lage punten.

Marker: controleer en selecteer de kleur voor gegevenspunten (alleen lijntype).

Eerste punt: controleer en selecteer de kleur voor het eerste punt.

Laatste punt: controleer en selecteer de kleur voor het laatste punt.

Assen

X-as weergeven: vink deze aan om de X-as voor sparklines weer te geven.

Verticaal minimum, Verticaal maximum: vink aan om de minimum (maximum) waarde voor de Y-as in te stellen. Selecteer een van de volgende:

Help ons, alstublieft!