Oplosser

Opent het dialoogvenster Oplosser. Met een oplosser kunt u wiskundige problemen oplossen met meerdere onbekende variabelen en een reeks beperkingen voor de variabelen door middel van methoden voor het doel zoeken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Oplosser.


Instellingen Oplosser

Doelcel

Druk op Enter of klik op de celverwijzing van de doelcel. Dit veld neemt het adres van de cel waarvan de waarde moet worden geoptimaliseerd.

Optimaliseer resultaat naar

Door cellen te wijzigen

Voer het celbereik in dat kan worden gewijzigd. Dit zijn de variabelen van de vergelijkingen.

Beperkende voorwaarden

Voeg de beperkende voorwaarden toe voor het wiskundige probleem. Elke beperking wordt vertegenwoordigd door een celverwijzing (een variabele), een operator en een waarde.

note

U kunt meerdere voorwaarden instellen voor een variabele. Bijvoorbeeld een variabele in cel A1 die een geheel getal kleiner dan 10 moet zijn. Stel in dat geval twee beperkende voorwaarden in voor A1.


Opties

Open het dialoogvenster Opties van de Oplosser.

Het dialoogvenster Opties van de Oplosser laat u de verschillende oplosseralgoritmen selecteren voor lineaire en niet-lineaire problemen en stelt hun oplossingsparameters in.

Oplossen

Klik om het probleem met de huidige instellingen op te lossen. De dialooginstellingen blijven behouden totdat u het huidige document sluit.

Vergelijkingen oplossen met de oplosser

Het doel van het oplosserproces is om die variabele waarden van een vergelijking te vinden die resulteren in een geoptimaliseerde waarde in de doelcel, ook wel het "object" genoemd. U kunt kiezen of de waarde in de doelcel een maximum of een minimum zou moeten zijn of een bepaalde waarde zou moeten benaderen.

De initiële variabele waarden worden ingevoegd in een rechthoekig celbereik dat u invoert in het vak Door cellen te wijzigen .

U kunt een reeks beperkende voorwaarden definiëren die beperkingen instellen voor bepaalde cellen. U kunt bijvoorbeeld de beperking instellen dat één van de variabelen of cellen niet groter mag zijn dan een andere variabele of niet groter dan een opgegeven waarde. U kunt ook de beperking definiëren dat één of meer variabelen gehele getallen (waarden zonder cijfers achter de komma) of binaire waarden (waar alleen 0 en 1 zijn toegestaan) moeten zijn.

Gebruik van niet-lineaire oplossers

Ongeacht of u DEPS of SCO gebruikt, u begint door naar Extra - Oplosser te gaan en de cel in te stellen die moet worden geoptimaliseerd, de te volgen richting (minimalisatie, maximalisatie) en de cellen die moeten worden aangepast om het doel te bereiken . Ga dan naar de opties en specificeer de te gebruiken oplosser en pas indien nodig de overeenkomstig parameters aan.

Er is ook een lijst van constraints om de mogelijke oplossingen te beperken of om bepaalde condities te stellen. Echter, voor de oplossers DEPS en SCO worden deze constraints ook gebruikt om de variabelen van het probleem te begrenzen. Omdat dit flexibele algoritmes zijn, wordt het sterk aanbevolen om dit te doen en bovengrenzen (en in het geval dat "Veronderstel niet-negatieve variabelen" is uitgeschakeld ook ondergrenzen te geven voor alle variabelen. Ze hoeven niet in de buurt van de daadwerkelijke oplossing te zijn (die waarschijnlijk niet bekend is), maar moeten een ruwe indicatie geven van de verwachte grootte (0 ≤ var ≤ 1 of misschien -1000000 ≤ var ≤ 1000000).

Grenzen worden gespecificeerd door aan de linkerkant een of meer variabelen (als bereik) te selecteren en aan de rechterkant een numerieke waarde in te voeren (geen cel of formule). Op die manier kunt u ook een of meer variabelen kiezen om alleen Integer of Binair te zijn.

Help ons, alstublieft!