Directe gegevensstroom

Maak live gegevensstromen voor werkbladen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens – Stromen


warning

Deze functie is experimenteel en kan fouten veroorzaken of onverwacht gedrag vertonen. Om het toch in te schakelen, kiest u - LibreOffice - Geavanceerd en selecteer Zet experimentele functies aan.


Waarschuwingspictogram

Deze helppagina heeft verder werk nodig voor de juistheid en voltooiing. Sluit u aan bij het LibreOffice-project en help ons om de ontbrekende informatie te schrijven. Ga naar onze internetpagina voor het schrijven van Help-inhoud.


Gegevensstromen is de continue stroom van gegevens die door verschillende bronnen wordt gegenereerd. In LibreOffice Calc kunnen gegevensstromen worden verwerkt, opgeslagen, geanalyseerd en verwerkt terwijl ze in realtime worden gegenereerd.

Enkele voorbeelden uit de praktijk van het stromen van gegevens zijn gebruiksscenario's in elke branche, waaronder realtime aandelentransacties, actueel winkelvoorraadbeheer, feeds voor sociale media, multiplayer-game-interacties en apps voor het delen van ritten.

Bronstroom

URL

URL van het brondocument in het lokale bestandssysteem of internet.

Interpreteer gegevensstroom als

Lege regels activeren UI-vernieuwing

Wanneer nieuwe gegevens binnenkomen

Deze optie heeft drie kenmerken:

Maximaal aantal rijen

Beperk het maximale aantal rijen tot een gespecificeerde waarde of laat ongedefinieerd, maar beperkt tot de rijlimiet van LibreOffice Calc.

Help ons, alstublieft!