WERKDAG.INT

Retourneert de datum berekend vanaf een begindatum met een bepaald aantal werkdagen, voor of na de begindatum. Bij de berekening kunnen weekenden en feestdagen als niet-werkdagen worden meegerekend.

Syntaxis

WERKDAG.INT(Begindatum; Dagen [; Getal of tekenreeks [; Matrix]])

Begindatum: is de datum vanaf wanneer de berekening wordt uitgevoerd.

Dagen is het aantal werkdagen. Positieve waarden voor een resultaat na de startdatum, negatieve waarden voor een resultaat voor de startdatum.

Weekend is een optionele parameter - een nummer of een tekenreeks om de dagen van de week te specificeren die weekenddagen zijn en niet beschouwd worden als werkdagen. Weekend is een weekendnummer of tekenreeks die specificeert wanneer het weekend begint. De waarden voor het weekendnummer geven de volgende weekenddagen aan:

Nummers 1 t/m 7 voor tweedaagse weekenden en 11 t/m 17 voor ééndaagse weekenden.

Getal

Weekeinde

1 of weggelaten

Zaterdag en zondag

2

Zondag en maandag

3

Maandag en dinsdag

4

Dinsdag en woensdag

5

Woensdag en donderdag

6

Donderdag en vrijdag

7

Vrijdag en zaterdag

11

Alleen zondag

12

Alleen maandag

13

Alleen dinsdag

14

Alleen woensdag

15

Alleen donderdag

16

Alleen vrijdag

17

Alleen zaterdag


De tekenreeks Weekend biedt een andere manier om de wekelijkse niet-werkdagen te definiëren. Het moet zeven (7) tekens bevatten - nullen (0) voor een werkdag en enen (1) voor een niet-werkdag. Elk teken vertegenwoordigt een dag van de week, beginnend met Maandag. Alleen 1 en 0 zijn toegestaan. "1111111"is een ongeldige tekenreeks en mag niet worden gebruikt. Bijvoorbeeld, de tekenreeks Weekend "0000011" definieert zaterdag en zondag als niet-werkdagen.

Feestdagen is een optionele lijst met data die als niet-werkdagen moeten worden geteld. De lijst mag opgegeven worden in een celbereik.

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


Voorbeelden

Welke datum ligt 20 werkdagen na 13 december 2016? Voer de startdatum in C3 in en het aantal werkdagen in D3.

De weekendparameter (getal) mag leeg zijn of gedefinieerd als 1 voor een standaard weekend (dagen waarop niet wordt gewerkt) - zaterdag en zondag.

De cellen F3 tot en met J3 bevatten vijf (5) vakanties/feestdagen voor Kerstmis en Nieuwjaar in datumopmaak: 24 december 2016, 25 december 2016, 26 december 2016, 31 december 2016 en 1 januari 2017.

=WERKDAGEN.INT(C3;D3;;F3:J3) geeft 11 januari 2017 terug in de resultaatcel D6 (gebruik datumopmaak voor deze cel).

Gebruik de weekendparameter 7 om vrijdag en zaterdag als weekenddagen te definieren.

=WERKDAG.INT(C3;D3;7;F3:J3) geeft 15 januari 2017 met als weekendparameter 7.

Gebruik de weekendparameter 11 om zondag alleen als weekenddag te definieren.

=WERKDAG.INT(C3;D3;"0000001";F3:J3) geeft 9 januari 2017.

U kunt ook de weekend-tekenreeks "0000001" gebruiken voor zondag als weekenddag.

=WERKDAG.INT(C3;D3;"0000001";F3:J3) geeft 9 januari 2017.

De functie kan zonder de twee optionele parameters - weekdagen en vakanties - gebruikt worden door ze weg te laten.

=WERKDAG.INT(C3;D3) geeft als resultaat: 10 januari 2017.

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

COM.MICROSOFT.WORKDAY.INTL

Help ons, alstublieft!