WERKDAG

Het resultaat is een datumgetal dat kan worden opgemaakt als een datum. U kunt dan de datum van een dag zien die nog een bepaald aantal werkdagen verwijderd is van de startdatum.

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

WERKDAG(StartBegindatum; Dagen [; Lijst met dagen])

Startdatum is de datum vanaf wanneer de berekening wordt uitgevoerd. Als de startdatum een werkdag is, wordt die dag opgenomen in de berekening.

Dagen is het aantal werkdagen. Positieve waarden voor een resultaat na de startdatum, negatieve waarden voor een resultaat voor de startdatum.

Feestdagen is een lijst van optionele feestdagen. Dit zijn geen werkdagen. Voer een celbereik in waarin de feestdagen individueel zijn opgesomd.

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


note

Deze functie negeert elke tekst of lege cel binnen een gegevensbereik. Als u verkeerde resultaten van deze functie vermoedt, zoek dan naar tekst in de gegevensbereiken. Gebruik de functie waarde markeren om tekstinhoud in een gegevensbereik te markeren.


Voorbeelden

Welke datum kwam 17 werkdagen na 1 december 2001? Voer de startdatum "01-12-2001" in C3 en het aantal werkdagen in D3 in. Cellen F3 tot en met J3 bevatten de volgende Kerst- en Nieuwjaarfeestdagen: "24-12-2001", "25-12-2001", "26-12-2001", "31-12-2001", "01-01-2002".

=WERKDAG(C3;D3;F3:J3) geeft 28-12-2001 terug. Maak het seriële datumgetal op als een datum, bijvoorbeeld in de opmaak JJJJ-MM-DD.

Help ons, alstublieft!