WEEKNUMMER_OOO

Met WEEKNUMMER_OOO wordt het weeknummer berekend van het jaar voor de interne datumwaarde.

note

Deze functie is bedoelt voor uitwisselbaarheid met LibreOffice versies ouder dan 5.1.0 en OpenOffice.org. Het berekent weeknummers voor een weeknummer-systeem waarin week 1 de datum 4 januari bevat. Deze functie is niet uitwisselbaar met andere spreadsheet toepassingen. Gebruik voor nieuwere documenten de functie WEEKNUMMER ofISOWEEKNUMMER.


Syntaxis

WEEKNUMMER_OOO(Getal; Modus)

Getal is het interne datumgetal.

Modus stelt het begin van de week en het berekeningstype in.

1 = zondag

2 = maandag (ISO 8601)

elke andere waarde = maandag (ISO 8601)

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


Voorbeelden

=WEEKNUMMER_OOO(DATUM(1-1-1995);1) geeft 1

=WEEKNUMMER_OOO(DATUM(01-01-1995);2) geeft 52. Week 1 start op maandag, 02-01-1995.

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.1.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

ORG.LIBREOFFICE.WEEKNUM_OOO

Help ons, alstublieft!