WEEKNUMMER

Met WEEKNUMMER wordt het weeknummer berekend van het jaar voor de interne datumwaarde, zoals in ODF OpenFormula is gedefinieerd en uitwisselbaar is met andere spreadsheet toepassingen.

Er worden twee systemen van weeknummering ondersteund:

Systeem

Description

Systeem 1

De week die 1 januari bevat is de eerste week van het jaar en is weeknummer 1.

Systeem 2

De week die de eerste donderdag van het jaar bevat is de eerste week van het jaar en is weeknummer 1. Dat betekent dat week 1 de week is van elk jaar waar 4 januari in zit. ISO 8601 definieert dit systeem en ook dat de week op maandag begint.


note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

WEEKNUMMER(Getal; Modus)

Getal is het interne datumgetal.

Modus bepaalt het systeem voor het begin van de week en de weeknummering. Deze parameter is optioneel en als het leeg wordt gelaten is de standaardwaarde 1.

Systeem

Modus

Dag van de week

Systeem 1

1

zondag

2

maandag

11

maandag

12

dinsdag

13

woensdag

14

donderdag

15

vrijdag

16

zaterdag

17

zondag

Systeem 2

21

maandag (ISO 8601)

150

(ISO 8601, voor compatibiliteit met Gnumeric)


note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


Voorbeelden

=WEEKNUMMER(DATUM(1-1-1995);1) geeft 1

=WEEKNUMMER(DATUM(1995;1;1);2) geeft 1 terug. Bij gebruik van Systeem 1 is de week met 1 januari de eerste week van het jaar.

=WEEKNUMMER(DATUM(01-01-1995);21) geeft 52. Week 1 start op maandag, 02-01-1995.

=WEEKNUMMER(DATE(01-01-1990);21) geeft 53. Week 1 start op maandag, 04-01-1999.

Help ons, alstublieft!