WEEKDAG

Geeft de dag van de week terug voor de opgegeven datumwaarde. De dag wordt teruggegeven als een geheel getal tussen 1 (zondag) en 7 (zaterdag) als er geen type of type=1 is gespecificeerd. Andere types staan in de tabel hieronder.

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

WEEKDAG(Getal [; Type])

Getal, als datumwaarde, is een decimaal getal waarvoor de dag van de week geretourneerd moet worden.

Type is optioneel en bepaalt het type berekening.

Type

Geeft het nummer van de weekdag

1 of weggelaten

1 (zondag) tot 7 (zaterdag). Voor compatibiliteit met Microsoft Excel.

2

1 (maandag) tot 7 (zondag).

3

0 (maandag) tot 6 (zondag)

11

1 (maandag) tot 7 (zondag).

12

1 (dinsdag) tot 7 (maandag).

13

1 (woensdag) tot 7 (dinsdag).

14

1 (donderdag) tot 7 (woensdag).

15

1 (vrijdag) tot 7 (donderdag).

16

1 (zaterdag) tot 7 (vrijdag).

17

1 (zondag) tot 7 (zaterdag).


note

Deze waarden zijn alleen van toepassing op de standaard datumopmaak die u via - LibreOffice Calc - Berekenen geselecteerd hebt.


note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


Voorbeelden

=WEEKDAG("14-06-2000") geeft 4 terug (de parameter Type ontbreekt, daarom wordt de standaardtelling gebruikt. De standaardtelling begint met zondag als dag 1. 14 juni 2000 was een woensdag en daarom dag 4).

=WEEKDAG("24-07-1996";2) geeft 3 terug (de parameter Type is 2, daarom is maandag dag 1. 24 juli 1996 was een woensdag en daarom dag 3).

=WEEKDAG("24-07-1996";2) geeft 4 terug (de parameter Type is 1, daarom is zondag dag 1. 24 juli 1996 was een woensdag en daarom dag 4).

=WEEKDAG("02-05-2017";14) geeft 6 (de parameter Type is 14, daarom is donderdag dagnummer 1. 2 mei 2017 was een dinsdag en daarom dagnummer 6)

=WEEKDAG(NU()) geeft het getal van de huidige dag.

tip

U kunt een functie maken om aan te geven of een dag in A1 een werkdag is door de functies ALS en WEEKDAG als volgt te gebruiken:
ALS(WEEKDAG(A1;2)<6;"Werkdag";"Weekend")<6;"Business day";"Weekend")


Help ons, alstublieft!