WAARDE

Converteert de tekenreeksrepresentatie van een getal naar een numerieke vorm. Als de opgegeven tekenreeks een geldige datum, tijd of datum-tijd is, wordt het bijbehorende serienummer voor datum-tijd geretourneerd.

Syntaxis

WAARDE(Tekst)

Tekst: Een tekenreeks (tussen aanhalingstekens), een getal of een verwijzing naar een cel die een van die typen bevat, die de waarde bevat die moet worden geconverteerd.

note

Als het argument Tekst een tekenreeks is die een datum, tijd, valuta of een numerieke waarde vertegenwoordigt met scheidingstekens voor decimalen en duizendtallen, moet de tekenreeks voldoen aan de huidige landinstellingen.


Voorbeelden

=WAARDE("1234") geeft de numerieke waarde 1234 terug.

=WAARDE("+1,234.567") geeft 1234.567 terug (rekening houdend met de en-Amerikaanse landinstelling). Merk op dat het "+"-teken had kunnen worden weggelaten.

=WAARDE("$100") geeft 100 terug (rekening houdend met de en-Amerikaanse landinstelling). Houd er rekening mee dat het valutavoorvoegsel moet overeenkomen met de huidige landinstellingen.

=WAARDE("50%") geeft 0,5 terug. Merk op dat het teken "%" ervoor zorgt dat het numerieke deel wordt gedeeld door 100.

=WAARDE("07/30/2021") geeft 44407 terug (rekening houdend met de en-Amerikaanse landinstelling), wat het datum-tijdvolgnummer is dat overeenkomt met de opgegeven datum.

=WAARDE("09:20:25") geeft 0,389178240740741 terug, wat het datum-tijdvolgnummer is dat overeenkomt met de opgegeven tijdwaarde.

tip

Bekijk de WAARDE wiki pagina voor meer details over deze functie.


Help ons, alstublieft!