VANDAAG

Retourneert de huidige datum van het computersysteem. De waarde wordt bijgewerkt wanneer u het document opnieuw opent of de waarden van het document wijzigt.

Notitiepictogram

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

VANDAAG()

VANDAAG is een functie zonder argumenten.

Voorbeeld

VANDAAG() geeft de huidige datum van het computersysteem.

Help ons, alstublieft!