TIJDWAARDE

TIJDWAARDE retourneert het interne tijdgetal van een tekst die door aanhalingstekens omgeven wordt en mogelijk een tijdopmaak heeft.

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Het interne getal dat als een decimaal wordt aangeduid, is het resultaat van het datumsysteem dat onder LibreOffice gebruikt wordt om datuminvoer te berekenen.

Indien de tekst-tekenreeks ook een jaar, maand of dag bevat, geeft TIJDWAARDE alleen het breukgedeelte van de conversie terug.

Syntaxis

TIJDWAARDE("Tekst")

Tekst is een geldige tijdsexpressie en moet tussen aanhalingstekens ingevoerd worden.

Voorbeelden

=TIIJDWAARDE("4PM") geeft 0,67 terug. Bij opmaken in het tijdformaat UU:MM:SS krijgt u dan 16:00:00.

=TIJDWAARDE("24:00") geeft 0 terug. Als u het tijdformaat UU:MM:SS gebruikt, is de waarde 00:00:00.

Help ons, alstublieft!