TEKST.COMBINEREN

Voegt één of meer tekenreeksen samen en gebruikt scheidingstekens ertussen.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.2.


Syntaxis

TEXTJOIN( delimiter, skip_empty, String 1[; String 2][; … ;[String 253]] )

Scheidingsteken is een tekstreeks en kan een bereik zijn

skip_empty is een logisch (WAAR of ONWAAR, 1 of 0) argument. Wanneer WAAR, worden lege tekenreeksen genegeerd.

String 1[; String 2][; … ;[String 253]] are strings, references to cells or to cell ranges of strings.

Bereiken worden rij voor rij doorlopen (van boven naar beneden).

Als Scheidingsteken een bereik is, hoeft het bereik niet dezelfde grootte te hebben als het aantal strings dat moet worden gecombineerd.

Als er meer scheidingstekens zijn dan tekenreeksen die moeten worden gecombineerd, worden niet alle scheidingstekens gebruikt.

Als er minder scheidingstekens zijn dan tekenreeksen die moeten worden gecombineerd, worden de scheidingstekens vanaf het begin opnieuw gebruikt.

Voorbeelden

=TEKST.COMBINEREN(" ";WAAR; "Hier"; "schijnt"; "de"; "zon") retourneert "Hier schijnt de zon" met een spatieteken als scheidingsteken en lege tekenreeksen worden genegeerd.

Als A1:B2 respectievelijk "Hier", "schijnt", "de", "zon" bevat, =TEKST.COMBINEREN("-";WAAR;A1:B2) retourneer "Hier-schijnt-de-zon" met een koppelteken als scheidingsteken en lege tekenreeksen worden genegeerd.

Help ons, alstublieft!