TEKST.COMBINEREN

Voegt één of meer tekenreeksen samen en gebruikt scheidingstekens ertussen.

Syntaxis

TEKST.COMBINEREN( Scheidingsteken; Lege cellen overslaan; Tekst1[; Tekst2][; … ;[Tekst253]] )

Scheidingsteken is een tekstreeks en kan een bereik zijn

skip_empty is een logisch argument. Indien ingesteld op ONWAAR of 0, wordt er rekening gehouden met lege tekenreeksen en dit kan leiden tot aangrenzende scheidingstekens in de geretourneerde tekenreeks. Indien ingesteld op een andere waarde (bijv. WAAR of 1), worden lege tekenreeksen genegeerd.

Tekst1[; Tekst2][; … ;[Tekst253]] zijn tekenreeksen, verwijzingen naar cellen of celbereiken van tekenreeksen.

Bereiken worden rij voor rij doorlopen (van boven naar beneden).

Als Scheidingsteken een bereik is, hoeft het bereik niet dezelfde grootte te hebben als het aantal strings dat moet worden gecombineerd.

Als er meer scheidingstekens zijn dan tekenreeksen die moeten worden gecombineerd, worden niet alle scheidingstekens gebruikt.

Als er minder scheidingstekens zijn dan tekenreeksen die moeten worden gecombineerd, worden de scheidingstekens vanaf het begin opnieuw gebruikt.

Voorbeelden

=TEKST.COMBINEREN(" "; 1; "Hier"; "komt"; "de"; "zon") Geeft"Hier komt de zon" met spaties als scheidingsteken en lege tekenreeksen worden genegeerd.

als A1:B2 respectievelijk "Hier", "komt", "de", "zon" bevat, geeft =TEKST.COMBINEREN("-";1;A1:B2) als resultaat "Hier-komt-de- zon" met een streepje als scheidingsteken en lege tekenreeksen worden genegeerd.

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.2.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

COM.MICROSOFT.TEXTJOIN

Help ons, alstublieft!