SCHAKELEN

SCHAKELEN vergelijkt Uitdrukking met Waarde1 to waarden en retourneert het resultaat behorend bij de eerste waarde die gelijk is aan de uitdrukking. Als er geen overeenkomst is en een standaard resultaat is gegeven, wordt deze geretourneerd.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.2.


Syntaxis

SWITCH(expression; value1; result1[; value2; result2][; ... ; [value127; result127][; default_result]])

tip

If you choose not to specify a default result, 127 value / result pairs may be entered as parameters. If you choose to include a default result at the end of the list of parameters, then only 126 value / result pairs may be entered.


Uitdrukking is een tekst, numerieke, logische of datuminvoer of verwijzing naar een cel.

Waarde1; Waarde2; ... is elke waarde of verwijzing naar een cel. Elke waarde moet een resultaat hebben.

Resultaat1; Resultaat2; ... is elke waarde of verwijzing naar een cel.

standaard resultaat: elke waarde of verwijzing naar een cel die wordt geretourneerd wanneer er geen overeenkomst is.

Als geen waarde gelijk is aan expression en er geen standaard resultaat wordt gegeven, wordt een #N/A-fout geretourneerd.

Voorbeelden

=SWITCH(MONTH(A3),1,"January",2,"February",3,"March","No match") returns "January" when A3 contains a date in January, "February" when A3 contains a date in February , etc...

Help ons, alstublieft!