SOM.ALS-functie

Geeft de som van de waarden van de cellen in een bereik die aan meerdere criteria in meerdere bereiken voldoen.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.0.


Syntaxis

SOMMEN.ALS(Func_Range; Range1; Criterion1[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Functiebereik – vereist argument. Het is een reeks cellen, een naam van een benoemd bereik of een label van een kolom of een rij met waarden, voor de berekening van het totaal.

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range, or a label of a column or a row, to which the corresponding criterion is to be applied.

Criterium1 – vereist argument. Een tekenreeks die een logische voorwaarde vertegenwoordigt of een celverwijzing naar een dergelijke reeks. De expressie kan tekst, cijfers, reguliere expressies of jokertekens bevatten (indien ingeschakeld in berekeningsopties).

Bereik2 – Optioneel. Bereik2 en alle volgende hebben dezelfde betekenis als Bereik1.

Criterium2 – Optioneel. Criterium2 en alle volgende hebben dezelfde betekenis als Criterium1.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Functiebereik enBereik1, Bereik2... moeten hetzelfde formaat hebben, anders geeft de functie fout:502 - Ongeldig argument.

note

De logische relatie tussen criteria kan worden gedefinieerd als logische EN (conjunctie). Met andere woorden, als en alleen als aan alle gegeven criteria is voldaan, wordt een waarde uit de overeenkomstige cel van de gegeven Functiebereik in de berekening meegenomen.


De functie kan maximaal 255 argumenten bevatten, wat betekent dat u 127 bereiken en voorwaarden kunt opgeven.

Als een cel WAAR bevat, wordt het behandeld als 1, als een cel ONWAAR bevat als 0 (nul).

Notitiepictogram

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Voorbeeld

Overweeg de volgende tabel

A

B

C

1

Productnaam

Verkopen

Ontvangsten

2

potlood

20

65

3

pen

35

85

4

kladblok

20

190

5

boek

17

180

6

etui

niet

niet


warning

In alle onderstaande voorbeelden, bevatten bereiken voor berekening de rij # 6, die genegeerd wordt omdat deze tekst bevat.


Eenvoudig gebruik

=AANTAL.ALS(B2:B6;B2:B6;">=20")

Berekent het totaal van de waarden van het bereik B2:B6 die groter dan of gelijk zijn aan 20. Dit geeft 75, omdat de vijfde rij niet aan het criterium voldoet.

=AANTAL.ALS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Berekent het totaal van de waarden van het bereik C2:C6, die groter zijn dan 70 en overeenkomen met cellen van B2:B6 met waarden groter dan of gelijk aan 20. Dit geeft 275, omdat de tweede en vijfde rij niet voldoen aan tenminste één criterium.

Met behulp van reguliere expressies en geneste functies

=AANTAL.ALS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Berekent het totaal van de waarden van het bereik C2:C6, die overeenkomen met alle waarden van het bereik B2 B6 behalve de kleinste en de grootste. Dit geeft 255, omdat de derde en vijfde rij niet voldoen aan tenminste één criterium.

=AANTAL.ALS(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Berekent het totaal van de waarden van het bereik C2:C6, die overeenkomen met alle cellen van het bereik A2: A6, die beginnen met "pen" en alle cellen van het bereik B2:B6 behalve de grootste. Dit geeft 65, want alleen tweede rij voldoet aan alle criteria.

Refereer naar een cel als een criterium

Als u een criterium gemakkelijk moet kunnen veranderen, kunt u dit in een aparte cel opvoeren en gebruik maken van een verwijzing naar deze cel in de voorwaarde van de AANTAL.ALS-functie. De bovenstaande functie kan bijvoorbeeld als volgt worden herschreven:

=AANTAL.ALS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Als E2 = pen, geeft de functie 65, omdat de koppeling naar de cel wordt vervangen met de inhoud ervan.

Open bestand met voorbeeld:

Help ons, alstublieft!