SOM

Voegt een reeks getallen toe.

Syntaxis

SOM(Getal 1 [; Getal 2 [; … [; Getal 255]]])

Getal 1, Getal 2, … , Getal 255 zijn getallen, verwijzingen naar cellen of celbereiken met getallen.

note

Deze functie negeert elke tekst of lege cel binnen een gegevensbereik. Als u verkeerde resultaten van deze functie vermoedt, zoek dan naar tekst in de gegevensbereiken. Gebruik de functie waarde markeren om tekstinhoud in een gegevensbereik te markeren.


Voorbeelden

=SOM(2;3;4) retourneert 9.

=SOM(A1;A3;B5) berekent de som van de drie cellen.

=SOM(A1:E10) berekent de som van alle cellen in het celbereik van A1 tot en met E10.

Een formule als =SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40) kan worden ingevoerd als een matrixformule door op Shift+Enter-toets te drukken in plaats van simpelweg op de Enter-toets, om het invoeren van de formule te voltooien. De formule wordt dan weergegeven in de formulebalk tussen accolades en werkt door corresponderende elementen van de matrixen met elkaar te vermenigvuldigen en hun som terug te geven.

Help ons, alstublieft!